Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament que realitza l’Ajuntament d’Esparreguera de les dades que han estat recollides en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal web corporatiu www.esparreguera.cat és:

  • L’alcalde d’Esparreguera
  • Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
  • 08292 Esparreguera (Barcelona)
  • CIF: P0807500D

2.- Finalitat del tractament de dades

Les dades subministrades a l’Ajuntament d’Esparreguera per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d'aquests tràmits informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es du a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament, mitjançant el corresponent consentiment expressat mitjançat declaració de voluntat lliure, específica i inequívoca de l’acceptació.


A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir les seves dades.

 

 

Tractament

 

Per a què es fan servir les dades

Prestació de serveis i tràmits municipals

Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per a donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Subscripcions

Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Activitats

Es tractaran les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.

Participació Ciutadana

Es tractaran les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per a donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Es ractaran les dades per a respondre les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

 

El temps de conservació de les dades vindrà delimitat pel que estableixi la legislació vigent i s’haurà de valorar si aquestes formen part d’un procediment administratiu. Així mateix, el temps de conservació de les dades vindrà determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat per l’Ajuntament, si escau.

Únicament es tractaran les dades que s’hagin lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o existeixi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que s’han sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades. En qualsevol moment l’interessat, titular de les dades, podrà exercir els drets següents:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament, les finalitats del tractament, la categoria de les dades personals, els destinataris a qui es comunicaran les dades.
  • Rectificar les dades: sol·licitar-ne la modificació, la rectificació de les inexactes, així com el dret a complementar aquelles que siguin incompletes, sense dilació indeguda per part del responsable del tractament.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades en el supòsit que esdevinguin innecessàries, quan es retiri el consentiment de l’interessat, existeixi oposició al tractament, que el tractament sigui il·lícit o en cas d’obligació legal de supressió.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments, quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades, quan el tractament sigui il·lícit, en cas que les dades siguin innecessàries o s’hagi formulat oposició al tractament d’acord amb el previst a la norma.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fonamentat en motius relacionats amb la situació personal de l’interessat, fora d’aquells supòsits en què la normativa ho exigeixi.
  • Dret a la portabilitat: rebre les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament, en els supòsits previstos a la norma.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets es podrà presentar un escrit que indiqui quin dret es vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades) per mitjans electrònics a la Seu Electrònica de l’Ajuntament (https://seuelectronica.esparreguera.cat). El referit escrit també es podrà presentar presencialment a l’Ajuntament d’Esparreguera, plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 08292 Esparreguera (Barcelona).

4.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja tenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament d’Esparreguera, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@esparreguera.cat o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a l’Ajuntament d’Esparreguera, plaça de l’Ajuntament, núm. 1, 08292 Esparreguera (Barcelona).

5.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és un organisme independent de la Generalitat de Catalunya que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Qualsevol persona que consideri que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes normatius en matèria de protecció de dades podrà dirigir-se a l’esmentada autoritat per a interposar-hi una reclamació.  

 

Ajuntament d'Esparreguera - Plaça de l'Ajuntament, 1 (08292) Esparreguera | Telèfon: 93 777 18 01 | Fax: 93 777 59 04

Esparreguera /> Esparreguera
Seu Electrònica
Desenvolupat per Semic   -   eCityClic
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques