Notificació electrònica

L'Ajuntament d'Esparreguera utilitza el servei e-Notum del consorci AOC per fer les notificacions electròniques. Podeu accedir a les vostres notificacions des d'aquí, o fent clic a la següent imatge:

 

 

Dret i l'obligació dels ciutadans de relacionar-se electrònicament amb l'Administració

Les persones físiques podran escollir en qualsevol moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici dels seus drets o obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà escollit podrà ser modificat en qualsevol moment.

No obstant, d’acord amb l’article 35 de l’Ordenança no fiscal núm. 25, de Transparència i administració electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu els següents subjectes:

  1. Les persones jurídiques.
  2. Les entitats sense personalitat jurídica.
  3. Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb l'Ajuntament d’Esparreguera en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  4. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament d’Esparreguera.
  5. Els electes locals i els grups municipals que conformen el consistori.
  6. Els empleats de l'Ajuntament d’Esparreguera per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic. L'Ajuntament d’Esparreguera ha de garantir l'accés efectiu a les notificacions electròniques als empleats públics de l'Ajuntament d’Esparreguera especialment quan no disposin de mitjans electrònics en el seu lloc de treball.
  7. Les organitzacions sindicals presents a l’Ajuntament d’Esparreguera i els seus òrgans de representació, Junta de Personal, Comitè d’Empresa i delegats de personal, com també els delegats de prevenció de riscos laborals.

Pràctica de les notificacions per mitjans electrònics

Les notificacions es realitzaran preferentment per mitjans electrònics. En les notificacions opera la distinció de subjectes entre els qui en tot cas han de ser notificats per via telemàtica (obligats mitjans electrònics), i pels qui la notificació telemàtica és una altra opció a la notificació tradicional. Aquests últims podran decidir i comunicar en qualsevol moment si volen que les notificacions successives es practiquin o no per mitjans electrònics. En qualsevol cas, si el procediment s'ha iniciat a sol·licitud de l'interessat, aquest assenyalarà el mitjà pel qual prefereix ser notificat.

Les notificacions electròniques es practicaran mitjançant compareixença a la seu electrònica, això és, l'accés de l'interessat –o representant- al contingut de la notificació.

Si transcorreguessin deu dies naturals des de la posada a disposició a la notificació sense que s'hagi accedit al seu contingut, es tindrà per rebutjada.

L'administrat podrà identificar un dispositiu electrònic i/o correu electrònic perquè sigui avisat amb independència de com es practiqui la notificació. L'Administració enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o correu electrònic amb l'advertiment de la posada a la disposició de la notificació.

 

Ajuntament d'Esparreguera - Plaça de l'Ajuntament, 1 (08292) Esparreguera | Telèfon: 93 777 18 01 | Fax: 93 777 59 04

Esparreguera /> Esparreguera
Seu Electrònica
Desenvolupat per Semic   -   eCityClic
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques